Zonne-energie

We spreken van thermische zonne-energie systemen omdat de de zonnestralen in de zonnecollector worden omgezet in thermische energie, warmte dus. Dit in tegenstelling tot photovoltaïsche (PV) zonnecellen die de zonnestralen omzetten in elektriciteit.